درباره ما

شرکت تابان هدف خود را به ارائه ابزار و تکنولوژی هایی ، برای بالا بردن سهم و ارزش اینترنت به اقتصاد محلی اختصاص داده است.
دات بازار اولین قدم در این مسیر است که به کارآفرینان و تجارت ها امکان حضور آنلاین را می دهد که زمینه ساز تعاملی مستقیم و با معنا ، با مشتریان و زمینه فعالیت آنان در بازار است.